Инструкция для Fagor 1FET-109W :: Страница 2 из 12
Help-Book.com.ua
инструкции pdf читать онлайн

Инструкция для Fagor 1FET-109W

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 12 страниц
Размер - 0.6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

2

Page 3

Strona 27

. 35

EN

PL

RU

Warning :

Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to Installation and Use, which will allow
you to quickly familiarise yourself with its operation.

As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to make changes to them based
on technical advances to their technical and functional features and appearance.

Ważna uwaga:

Przed uruchomieniem urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję instalacji i obsługi, aby zapoznać się jak najszybciej
z jego działaniem.

W ramach stałego poprawiania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian rozwojowych w ich
charakterystyce technicznej, funkcjonalnej lub estetyce.

:

  !"#$% & '()*(!), !#%) )* ) '")!)(!) ) '()!"  +"(#'-
/#0 #0 12()4) )/")#0 ( 4) 1))*.

                   
             .

Straně 19

CS

Důležité 

:

Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší
seznámení se s jeho funkcemi.

Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční
a estetické parametry.

Seite 11

DE

Wichtig:

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Einbau- und Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, damit
Sie sich sehr rasch mit seinem Betrieb vertraut machen können.

Da wir unsere Produkte ständig verbessern möchten, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen, funktionellen und
ästhetischen Merkmale zu verändern, damit sie mit der technischen Weiterentwicklung Schritt halten.

Oldal 43

HU

Fontos:

Mielőtt használná a mosógépet, figyelmesen olvassa el ezt az üzembehelyezési és használati utasítást. Így
gyorsabban megismeri a gép működését.

Termékeink állandó fejlesztése érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy a fejlődéshez kapcsolódó technikai, működési
vagy esztétikai jellemzőket megváltoztassuk.

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 13

  WASHING MACHINE INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIONS-, GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR EINE WASCHMASCHINE NÁVOD K INSTALACI POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRAČKY INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI PRALKI        MOSÓGÉP

 • Страница 2 из 13

  EN Page 3 As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to make changes to them based on technical advances to their technical and functional features and appearance. Warning : Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to

 • Страница 3 из 13

  1 /  •:    RU /  /  5     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 0   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 0 "   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 4 из 13

  RU 2 / 9  •2 :  = : 2 •28  •9+( ($(+: ! ' #&+ .&$ $%-$ +3# %$/+, #3$ $. 5    ,          .

 • Страница 5 из 13

  3 /  H7 •   RU • 9 H7   !   : .$#$'$ +"$/ .$&# $%-$ * .)% #$, -(&3$ $. •(3$ "3 — 0  "       , " 

 • Страница 6 из 13

  RU 4 / 22 • 22 # .$ $#$-   >6: -1$+$$ 6( 1 $ (#( #- -#+$ $3$. $%+$, $ ) 3. #( «-(/+(» $ #+$%$ ( $$ #*3. -(/+( A 5 ! 2 $*-+( (

 • Страница 7 из 13

  4 / 22   RU •%%$( .3 / "3 (94% & > ): /  " 4 (     «$O/3#2 ZRU312 *2/$/2»). ! 3 $*- $ '1$$ > , 5 $ (& .$ / "3. • 2=

 • Страница 8 из 13

  RU 4 / 22 •    T9 W < • $ &#-($ (( % #.+, 1$34 5/ >-(6$/): — R   "       . —    «  »     , 

 • Страница 9 из 13

  5 / 9  2 •E T RU H (+ 1) •E       "   4  (.  1 2). 7 4   ,   "     ,     .

 • Страница 10 из 13

  RU 6/  2 ;8  = •2: =  • E •W( ( $ &#-($ 2 5 &%$$ 3 .?$, (( 3 $$ .$& -% $ - 5 $#+.              . 2*)1$

 • Страница 11 из 13

 • Страница 12 из 13

  G1722-01 10/05 Translation agency ALIZÉ Traduction

 • Страница 13 из 13

Инструкции для стиральные машины Fagor